logo gremi nou

logo agic

logo pla renovat

 

electricitat

 

A MEGAELAGAS, S.L. el manteniment integral aglutina totes les activitats de manteniment en instal·lacions i immobles. Aquestes activitats comprenen :

 • Implantació i seguiment dels plans de manteniment preventius establerts conforme a les fitxes tècniques associades a cada equip i instal·lació.
 • Realització dels manteniments correctius tant fortuïts com els programats en parada de funcionament.
 • Compliment dels manteniments i rutes de conductiu, estimats necessaris pel correcte funcionament de les instal·lacions.
 • Gestió energètica i ambiental per un millor aprofitament de l’energia i una optimització de costos del consum en les instal·lacions.

També, s’inclou la Gestió Tènico-Legal de la instal·lació, amb la implantació dels llibres de registre obligatoris o, en el seu cas, la actualització d’aquests per part del tècnic competent.

MEGAELAGAS, S.L. realitza serveis de manteniment en diferents instal·lacions:

 • Elèctriques
 • Aire Comprimit
 • Calefacció
 • Climatització i refrigeració
 • Protecció Contra Incendis
 • Altres instal·lacions : Estació de regulació i mesura de gas, aigua
 • Altres serveis : Fontaneria

El creixement experimentat tant en el mercat del manteniment com en la prestació de serveis en el sector industrial, ens posiciona com una de les empreses líders en aquesta àrea de negoci.

L’experiència acumulada en la prestació de serveis de Manteniment Integral, ens permet oferir Solucions Integrals als nostres clients.