logo gremi nou

logo agic

logo pla renovat

 

clima

 

A MEGAELAGAS, S.L. ens dediquem a l’instal·lació i manteniment de sistemes de climatització, ventilació, fred aplicat a la indústria, càmares frigorífiques, vitrines, armaris frigorífics, refredament de líquids, etc.

Instal·lacíons climatització en oficines, comerços i vivendes

Instal·lació i manteniment de sistemes de climatització per comerços, petits recintes, vivendes, etc., essent efectiu tant pel fred com pel calor i sempre utilitzant primeres marques del mercat amb una qualitat contrastada.

Tots els sistemes utilitzats utilitzen la tecnologia INVERTER, consistent en la variació de la capacitat del compresor segons les necessitats tèrmiques dels recintes, millorant la sensació de confort i reduint considerablement el consum d’energia.

Amb el sistema INVERTER, a més del estalvi energètic, s’aconsegueix obtenir ràpidament la temperatura de cofort de forma silenciosa, allargant la vida del compresor.

Instal·lacions industrials

Instal·lació i manteniment de sistemes de climatització per processos industrials, grans superficies, etc.,  escollint el sistema adequat entre un ampli ventall de possibilitats però sempre utilitzant primeres marques de qualitat contrastada en el mercat.

La varietat de sistemes de climatització aplicables en aquest tipus d’instal·lacions és molt àmplia:

  • Sistemes d’expansió directe compactes o a distància.
  • Xarxes de conductes de fibra de vidre o xapa circular o rectangular, reixes, difusors, etc.
  • Sistemes d’aigua amb refredadores o bombes de calor, xarxa de tuberies d’aigua i elements terminals com climatitzadors o fancoils tipus conductes, cassette, terra, etc.
  • Sistemes Roof-Top (màquines compactes a col·locar a la teulada cam sortida de xarxa de conductes d’aire a l’interior).